Bestuur 2023 - 2024

Bestuur 2023 - 2024

 • afbeelding van Dagelijks Bestuur 2023-2024

  Dagelijks Bestuur 2023 - 2024

  Margot van Delft – Voorzitter

  Maartje Laarhoven – Secretaris 

  Isabel Claeijs – Penningmeester en Commissaris Onderwijs 

  Nina Prast – Commissaris PR 

   

 • afbeelding van Voorzitter

  Voorzitter

  Margot van Delft

  voorzitter@magisterjft.nl

  In mijn rol als Voorzitter draag ik diverse verantwoordelijkheden. Allereerst leid ik zowel Algemene Bestuurs- als Ledenvergaderingen. Daarnaast is het van essentieel belang dat ik volledig op de hoogte ben van alles wat betreft Magister JFT. Dit omvat het actief onderhouden van contacten, een cruciaal aspect van mijn werkzaamheden. Ik onderhoud contacten met verschillende entiteiten, waaronder de Kamers van Magister JFT, het faculteitsbestuur van TLS, het College van Bestuur van Tilburg University, andere verenigingen in Tilburg en daarbuiten, en nog veel meer.
  Mijn taken omvatten het ontwikkelen van beleid en nieuwe ideeën, het optimaliseren van bestaande processen, en het waarborgen van een positieve werkomgeving binnen het bestuur. Tot slot ben ik tevens de Voorzitter van TiGeAk, een overkoepelende organisatie die, in samenwerking met andere verenigingen in Tilburg, de belangen van alle verenigingsbesturen van Tilburg University behartigt.

 • afbeelding van Secretaris

  Secretaris

  Maartje Laarhoven

  secretaris@magisterjft.nl

  De Secretaris van Magister JFT is het gezicht van de vereniging, zowel intern als extern. Mijn verantwoordelijkheden omvatten het beheren van meerdere e-mailaccounts en het overzien van het wervingsproces voor de centrale commissies van Magister JFT, waarbij ik ervoor zorg dat alle leden een passende rol vinden binnen de vereniging. Ik onderhoud actieve communicatie met studenten, leden en verschillende belanghebbenden, waaronder oud-bestuursleden en alumni.
  Daarnaast coördineer ik diverse leuke commissies, waaronder de Activiteitencommissie, de IJscommissie en de Almanakcommissie. Bovendien ben ik voorzitter van de Sollicitatiecommissie. Als onderdeel van mijn inzet om ervoor te zorgen dat onze leden altijd bij iemand terecht kunnen, ben ik ook de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.
  Tot slot ben ik verantwoordelijk voor verschillende administratieve taken, zoals het bijhouden van het ledenbestand, het versturen van de maandelijkse ledennieuwsbrief, het maken van bijdragen voor almanakken en, natuurlijk, het notuleren van alle belangrijke vergaderingen van het Algemeen Bestuur en algemene ledenvergaderingen. Het is een uitdagende rol waarin elke dag nieuwe ervaringen brengt!

 • afbeelding van Penningmeester en Commissaris Onderwijs

  Penningmeester en Commissaris Onderwijs

  Isabel Claeijs

  penningmeester@magisterjft.nl

  De Penningmeester houdt zich bezig met de financiën van Magister JFT. Ik ben dus eindverantwoordelijk voor alle geldstromen binnen de Kamers, Commissies en Fractie. Dat houdt ook in dat ik de begroting opstel, alsmede de financiële jaarverslagen. In samenwerking met de Kascontrolecommissie zorg ik dat dit allemaal in orde is. Tevens beheer ik de evenementen op de website, en coördineer ik de commissies voor de Nationale Snelpleitwedstrijden en de reizen binnen en buiten Europa.

  Als Commissaris Onderwijs is mijn voornaamste doel om de student op allerlei manieren te ondersteunen. Zo ben ik verantwoordelijk voor diverse educatieve evenementen zoals ‘Fit for The Future’ en onderhoud ik nauw contact met TLS. Als Commissaris Onderwijs houd ik me ook bezig met de coördinatie van pleitdispuut DiCiT en ben ik eindredacteur van SecJure, ons onafhankelijke faculteitsblad. Daarnaast beheer ik de boekenlijst, samenvattingen en tentamentrainingen. Kortom, een functie met veel diverse taken!

 • afbeelding van Commissaris PR

  Commissaris PR

  Nina Prast

  commissarispr@magisterjft.nl

  De Commissaris PR houdt zich voornamelijk bezig met promotie en het coördineren van het mentoraat. Daarnaast coördineer ik een paar centrale commissies. Bijvoorbeeld de Eerstejaarscommissie en de Media- en Promotiecommissie. Als Commissaris PR is elke dag anders en dat vind ik het leuke aan mijn functie. Eén ding is altijd hetzelfde: elke dag krijg ik de kans om mijn creatieve en sociale kant te laten zien. Voor de promotie beheer ik alle social media accounts en maak ik content voor de centrale promotie. Daarnaast help ik de Fractie en de Kamers met hun promotie. Voor het mentoraat coördineer ik alle studentmentoren en werk ik samen met de Universiteit om eerstejaars studenten een goede start te geven. Samengevat, een heel veelzijdige functie waarbij je heel veel ervaring kunt opdoen.

 • Algemeen Bestuurslid en Voorzitter Magister JFT | Global Law

  Loes Adriaans

  globallawvoorzitter@magisterjft.nl

  Als voorzitter van Magister JFT | Global Law ligt mijn focus op alle Global Law studenten van TLS. Samen met mijn bestuur en onze commissies organiseren we allerlei evenementen, van sociaal tot academisch en van professioneel tot persoonlijk-ontwikkelend; er is voor ieder wat wils! Als voorzitter ben ik verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en haar organisaties, terwijl ik ook een van onze commissies coördineer en daarnaast namens de Global Law kamer zitting neem in het Algemeen Bestuur van de vereniging. Voorzitter zijn van het bestuur van Magister JFT | Global Law betekent hard werken, maar ook veel nieuwe mensen ontmoeten, je ontwikkelen op sociaal en professioneel vlak en veel dingen leren die niet in de reguliere opleidingen zitten!

 • afbeelding van Juribes

  Algemeen Bestuurslid en Voorzitter Magister JFT | Juribes

  Lieke den Uijl

  juribesvoorzitter@magisterjft.nl

  Als Voorzitter van Magister JFT | Juribes, ben ik verantwoordelijk voor het bestuur van Juribes. Juribes is de kamer voor alle bestuurskunde- en public governance studenten. Samen met het Juribes bestuur coördineer ik commissies, organiseren we activiteiten en hou ik me bezig met het reilen en zeilen van de kamer. We organiseren verschillende activiteiten, zodat al onze geïnteresseerden sociale en professionele groei kunnen doormaken tijdens hun studententijd! 
  Naast mijn rol binnen het Juribes bestuur, neem ik deel aan het Algemeen Bestuur van Magister JFT. Samen met het Algemeen Bestuur houden we ons bezig met zaken die de gehele vereniging aangaan. 
  Het zijn van Voorzitter van Juribes is een leuke ervaring, aangezien je veel nieuwe mensen leert kennen, jezelf ontwikkelt op verschillende manieren, de vereniging kan verbeteren en je woont veel leuke evenement bij!

 • afbeelding van Justitia

  Algemeen Bestuurslid en Voorzitter Magister JFT | Justitia

  Sam Besuijen

  justitiavoorzitter@magisterjft.nl

  Als Voorzitter van Magister JFT | Justitia, de kamer der Rechtsgeleerdheid en Ondernemingsrecht, ben ik verantwoordelijk voor mijn Justitia bestuur en de commissies daaronder. Zij zorgen voor de daadwerkelijke organisatie van de activiteiten, waar ik als Voorzitter uiteraard op moet toezien. Mijn taken bestaan met name uit het leiden van vergaderingen binnen de kamer en het coördineren van mijn bestuur. Ik neem daarnaast plaats in het Algemeen Bestuur van Magister JFT, waar ik samen met de rest ervoor zorg dat de vereniging op de top van haar kunnen draait.

 • afbeelding van Vrijspraak

  Algemeen Bestuurslid en Voorzitter Vrijspraak, Fractie van Magister JFT

  Durante Held

  vrijspraakvoorzitter@magisterjft.nl

  Vrijspraak is een medezeggenschapsorgaan waarvan de belangrijkste verantwoordelijkheid het vertegenwoordigen van studenten binnen TLS is. Dit betekent in praktijk dat we kandidaten aanleveren en ondersteunen voor de Faculteitsraad en de Opleidingscommissies. Om de communicatie tussen de medezeggenschapsorganen binnen TLS te optimaliseren organiseert Vrijspraak Open Fractie Vergaderingen die ik voorzit. Ik blijf ook in nauw contact met andere studentenpartijen, medezeggenschapsorganen en contactpersonen binnen de universiteit. Tot slot ben ik binnen het bestuur eindverantwoordelijke en verzorg ik de bestuursvergaderingen. Als Vrijspraak zijn we uiteraard ook onderdeel van Magister en praten we mee over wat er gebeurt binnen de vereniging. Als Voorzitter maak ik dan ook deel uit van het Algemeen Bestuur en draag ik daarmee verantwoordelijkheid voor beslissingen die betrekking hebben tot de gehele vereniging.

 • afbeelding van E-Law

  Algemeen Bestuurslid en Voorzitter Magister JFT | E-Law

  Antonino Raffa

  elawvoorzitter@magisterjft.nl

  As chairman of Magister JFT | E-Law your tasks are not always specific or clearly outlined which leaves you with a lot of wiggle room and space for creativity. That being said, in your position you will have to organise regular meetings with your board members to make sure events are being planned and new or existing speakers are being approached. As an LLM student it is understandable that you do not have that much time on your hands, but it is possible to balance the role alongside your degree as you have the flexibility to decide when to have your board meetings and when to organise events.

  Throughout the year you, with your board, have a wide array of topics to choose from, be it medical law, data protection and privacy law or competition law. You help organizing all kind of interesting activities for Law & Technology students. 

  As chairperson of Magister JFT | E-Law you are also part of the general board which sees to it that the association runs smoothly, and you can achieve goals for the law school! You have the opportunity to directly improve your university experience and that’s pretty neat.

Partners